ಚಂದ್ರೊದಯ

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ‘power outage’ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ terrace ನಿಂದ – ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತಿದ್ದ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನ ……….. ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ …………ಅಶ್ಟ್ರಲ್ಲೆ ಇದ್ದ್ರು…………ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ.

ಆಮೇಲಿದು

Blogged with the Flock Browser
Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s